Nieuwigheden in de praktijk

Beste patiënten

We houden u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden in de praktijk.

Wij hebben een aparte raadpleging ingericht waarop patiënten met ziektesymptomen terecht kunnen alsook onze patiënten die op Covid dienen getest te worden, bv.als u nauw contact heeft gehad met een positief geteste patiënt of als u terugkeert uit een risicogebied (rood of oranje).. Deze patiënten worden ontvangen door een arts die uitgebreide bescherming draagt.

De raadplegingen worden zo georganiseerd dat alle patiënten gescheiden worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen gaan deze ‘infectie’-raadplegingen door volgens een vast schema.

Het kan dus zijn dat u niet gezien wordt door uw gebruikelijke arts.

Gelieve hiervoor begrip te tonen.

We willen nogmaals benadrukken dat als u ziektesymptomen vertoont, u geen gewone afspraak mag maken, maar de slotjes gebruikt die hiervoor voorzien zijn .  Een Covid-infectie kan ook mild verlopen zonder koorts.

Vanaf 1 augustus wordt de weekwacht georganiseerd in de wachtpost van Beringen (Hospitaalstraat 27) waar u al eerder in de weekends terecht kon.

Het telefoonnummer is 011/715 650: zowel doorheen de week als in het weekend.

Ook hier is het belangrijk dat u eerst belt vooraleer u zich naar de wachtpost begeeft.

Met vriendelijke groeten

De artsen van Artsenpraktijkzuidstraat