Covid tests: dit betaalt het Riziv niet meer terug

  • 22 oktober 2020

Zoals u weet besloot de interministeriële conferentie Volksgezondheid om het gebruik van covid-screeningstests te rationaliseren. Het Riziv publiceert een bijgewerkte samenvatting van wat het vergoedt of niet vergoedt. Dat is een opfrissing van het beleid dat sinds gisteren in werking trad.

De focus ligt nu op symptomen en uitstrijkjes zijn verboden als “voorzorg”, uit nieuwsgierigheid, obsessie… bij asymptomatische patiënten. Het Riziv actualiseerde die info in deze context waar de PCR-test spaarzamer zal worden gebruikt.

De vergoeding blijft integraal (46,81 euro) als de PCR-test wordt uitgevoerd in een voor dit doel erkend laboratorium voor een indicatie die, op het moment van de staalafname, wordt beschreven in de procedurele instructies die op de website van Sciensano zijn gepubliceerd. Of uitzonderlijk als er een duidelijk aantoonbare klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immunosupressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes). De test wordt uitgevoerd op medisch voorschrift of op basis van een geldige activeringscode (coronatest prescription code die bestaat uit 16 cijfers en letters, verzonden per SMS).

Ook de snelle antigentesten worden onder bepaalde voorwaarden terugbetaald.

Sinds 1 oktober bestaat er geen vergoeding meer voor PCR-tests voor terugkeer uit de oranje zone.

En sinds gisteren tot 15 november geen terugbetaling meer voor wie terugkeert uit de rode zone, noch voor asymptomatische hoogrisicocontacten. “Deze mensen zullen dus niet langer een voorgeschreven code per sms ontvangen om een test te doen”, legt het Riziv uit. De regel is dat ze zich 10 + 4 dagen isoleren.