Het weer en Covid-19: een verzwakkende schakel

Bij het begin van de coronaviruspandemie was de hoop groot dat de warme zomertemperaturen de verspreiding ervan zouden kunnen beperken. Hoewel de zomer geen algemene opluchting bracht, blijft het verband tussen het weer en COVID-19 een hot topic.

Het verband tussen het weer en Covid-19 is ingewikkeld. Het weer beïnvloedt de omgeving waarin het coronavirus moet overleven voordat het een nieuwe gastheer kan infecteren. Maar het beïnvloedt ook het menselijk gedrag, waardoor het virus van de ene naar de andere gastheer wordt verplaatst.
Onderzoek aan de Universiteit van Texas in Austin werpt licht op de rol van het weer bij Covid-19 infecties. De studie definieert het weer als “equivalente luchttemperatuur”, die temperatuur en vochtigheid in één waarde combineert. Wetenschappers analyseerden vervolgens hoe deze waarde de verspreiding van coronavirussen in verschillende regio’s van maart tot juli 2020 heeft gevolgd, met een schaal die varieert van Amerikaanse staten en provincies tot landen, regio’s en de wereld.

Op het niveau van de provincie en de staat bestudeerden de onderzoekers ook het verband tussen coronavirusinfectie en menselijk gedrag, met behulp van mobiele telefoongegevens om reispatronen te bestuderen.

In het onderzoek is gekeken naar het menselijk gedrag in algemene zin en is niet getracht een verband te leggen met de mogelijke invloed van de tijd. Op elke schaal pasten de onderzoekers hun analyses aan, zodat de verschillen tussen de populaties de resultaten niet vertekenden.

Over alle schalen heen vonden wetenschappers dat de tijd vrijwel geen invloed had. In vergelijking met andere factoren die gebruik maken van een statistische maatstaf die de relatieve bijdrage van elke factor aan een bepaald resultaat uitsplitsen, bedroeg het relatieve belang van de tijd op het niveau van de provincie minder dan 3%, zonder dat dit erop wijst dat een bepaald type van tijd de voorkeur kreeg boven een ander type van tijd.

Aan de andere kant toonden de gegevens de duidelijke invloed van menselijk gedrag – en de onevenredige invloed van individueel gedrag. Reizen en tijd buitenshuis waren de twee belangrijkste factoren die bijdroegen aan de groei van Covid-19, met een relatief belang van respectievelijk ongeveer 34% en 26%. De andere twee belangrijke factoren waren de bevolkingsdichtheid en de stedelijke dichtheid, met een relatief belang van respectievelijk ongeveer 23% en 13%.

Dus het is vooral ons gedrag dat de overdracht van het virus beïnvloedt, maar dat wisten we al..