Vaccinatie voor de seizoensgriep: voor alle risicogroepen en uitbreiding terugbetaling

Het is belangrijk dat personen uit de risicogroepen zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Dit jaar is dit nog belangrijker omwille van het samenvallen van de seizoensgriep en de Covid-19 pandemie.

Om dat te vereenvoudigen, voert het RIZIV dit jaar 3 veranderingen in:

– Een verhoogde terugbetaling voor het vaccin tegen de seizoensgriep voor personen die in aanmerking komen voor vergoedbaarheid.

– We breiden we de terugbetaling uit naar alle patiĆ«nten uit de risicogroepen zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad.

– Ten laatste: personen die 65 jaar of ouder zijn hun griepvaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheker zonder een voorschrift van een arts.