Vaccinatie tegen coronavirus zal vrijwillig én gratis zijn

De vaccinatie tegen het coronavirus zal vrijwillig en gratis zijn. Dat besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid. Doelstelling is om minstens zeventig procent van de bevolking te vaccineren.

“De prioritaire groepen zullen bepaald worden op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat”, klinkt het ook in het persbericht van de interministeriële conferentie Volksgezondheid en het coronacommissariaat. Verder is beslist om burgers zoveel mogelijk gegroepeerd te vaccineren, omdat vaccins zullen bestaan uit multidosis flacons die op dezelfde dag toegediend moeten worden.

Een nieuwe taskforce wordt opgericht binnen het coronacommissariaat, de taskforce operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie, om de uitrol van het vaccinatieprogramma in goede banen te leiden. De taskforce, onder leiding van professor Dirk Ramaekers, de medische directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, zal een coördinerende rol vervullen. Wetenschappers, vertegenwoordigers van overheidsdiensten, crisismanagers en eventueel vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en technische werkgroepen, zullen erin zetelen. Gewezen ULB-rector Yvon Englert zal binnen de taskforce ook een specifieke cel leiden die moet instaan voor de stroomlijning en coördinatie van de wetenschappelijke en publieke communicatie.

Tot slot beslisten de ministers van Volksgezondheid in de interministeriële conferentie dat Sciensano en het geneesmiddelenagentschap (FAGG) een toezichtsplan zullen uitwerken. Hiervoor zal gebruikgemaakt worden van het Vlaamse Vaccinnet, het bestel- en distributiesysteem voor vaccins van de Vlaamse overheid, dat wordt uitgebreid naar alle deelstaten. De federale overheid en de deelstaten zullen het hele vaccinatieprogramma financieren.