Covid-19: asymptomatische transmissie?

Wat is de prevalentie van SARS-CoV-2-overdracht bij asymptomatische geïnfecteerde personen?

Onderzoekers hebben deze vraag bestudeerd bij 2.000 Amerikaanse mariniers. De studie richtte zich op 1.848 studiedeelnemers die tussen 15 mei en eind juli waren ingeschreven in negen verschillende klassen van rekruten van de marine, die elk 350-450 rekruten bevatten. De deelnemers kregen de mogelijkheid om zich na de quarantaine thuis gedurende twee weken in te schrijven voor een prospectieve, longitudinale studie alvorens aan te komen bij de basistraining. Eenmaal aangekomen moesten ze strikte groepsquarantainemaatregelen volgen met tweepersoonskamers voor twee personen gedurende twee weken – de duur van de studieperiode – voordat de eigenlijke opleiding begon. De groeps-quarantaine onder toezicht vond plaats in een college dat uitsluitend voor dit doel werd gebruikt. Elke klasse van rekruten was gehuisvest in verschillende gebouwen en had verschillende maaltijd- en trainingsschema’s, zodat de klassen niet op elkaar inwerkten.

Twee dagen na hun aankomst op de campus zijn 16 rekruten positief getest, waarvan 15 asymptomatisch. Op dagen 7 en 14 werden 35 extra rekruten positief getest en slechts 10% van deze 51 personen vertoonde symptomen van Covid-19 voorafgaand aan de PCR-test.De identificatie van zes clusters van onafhankelijke overdracht, gedefinieerd door verschillende mutaties, geeft aan dat er meerdere onafhankelijke introducties en uitbraken van SARS-CoV-2 zijn geweest tijdens de gecontroleerde quarantaine. Voor de onderzoekers geeft dit aan dat om de overdracht van het coronavirus in groepen te verminderen en de verspreiding naar de hele gemeenschap te voorkomen, het noodzakelijk is om initiële en herhaalde grootschalige surveillancetests uit te voeren op alle individuen, ongeacht de  symptomatologie.