Prof. Marc Noppen: Tien lessen na één jaar covid-19

De ‘10 Lessons Learned’ van prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, na 1 jaar Covid-19: “Een crisis leert veel over de ware mens”, zo zegt hij in een blog.

“Precies één jaar geleden, op 6 maart, kwam de eerste corona-patiënt het UZ Brussel binnen. Wat heb ik geleerd en wat zal ik onthouden, wetend dat we nog steeds in een erg “stabiel-fragiele” covid 19-fase zitten? Ik heb meer dingen geleerd dan samen te vatten is in tien punten, maar ik doe toch een poging.

  1. Je medewerkers zijn je belangrijkste troef.
  2. Crisissen zijn ideale momenten om mensen zichzelf te zien overstijgen, om leiderschap te tonen, om zaken vast te nemen
  3. Motivatie is intrinsiek
  4. Waardering, dankbaarheid, en (mentale) gezondheid zijn cruciaal om een “corona-marathon” te lopen
  5. De crisis als hefboom voor innovatie en digitalisatie en “nieuw werken”
  6. Crisismanagement is gebaseerd op vertrouwen, op duidelijkheid, op krachtdadigheid, en op snelheid
  7. Macro: de crisisaanpak door de negen bevoegde ministers en tientallen opgerichte adviesraden, overlegcomités, stuurgroepen, e.a. heeft gefaald.
  8. Macro: de organisatie van en bevoegdheidsverdeling in de gezondheidszorg is hopeloos versnipperd en heeft haar failliet in deze crisistijd duidelijk aangetoond.
  9. Meso: de ziekenhuissector heeft het al bij al vrij goed gedaan. Net als de huisartsen, en andere zorgverstrekkers.
  10. Meso: na het woonzorgcentra debacle is er op recordtijd een hechte samenwerking ontstaan tussen eerste lijn (uitwisselen informatie, webinars, studenten, ondersteuning, …) zowel huisartsen als woonzorgcentra, en het ziekenhuis. Geïntegreerde gezondheidszorg op locoregionaal niveau, zonder dat het “mocht” of “kon”. Het feit dat dit de “natuurlijke” weg is geweest, toont aan dat dit een juiste weg is.”

Lees de volledige blog:

https://www.uzbrussel.be/web/guest/home/-/asset_publisher/8YmW6ErOnrxi/content/10-lessons-learned-marc-noppen-blikt-terug-op-1-jaar-covid-19-1/maximized?utm_source=prezly&utm_medium=pb&utm_campaign=1_jaar_covid_blog