EFFIECIENTIE GRIEPVACCIN BIJ KINDEREN EN VOLWASSENEN OPNIEUW AANGETOOND

15/12 – Met het Amerikaanse surveillancesysteem voor griep (FluSurv-NET) was het mogelijk om de klinische evolutie te volgen van gehospitaliseerde patiënten met griep, al dan niet gevaccineerd, over vijf seizoenen (2013 tot 2018).

De studie omvatte 43.608 geïncludeerde patiënten waarvan 47% uit de leeftijdscategorie van 18 tot 64 (groep 1, 38% gevaccineerd) en 53% ouder dan 65 jaar (groep 2, 65% gevaccineerd).

Bij patiënten met een A(H1N1)pdm09-infectie was er een verband tussen vaccinatie en een lager aantal opnames op de dienst intensieve zorg (OR = 0,81 voor groep 1 en OR = 0,72 voor groep 2), en pneumonieën (OR = 0,83), en overlijden (OR = 0,64 in groep 1), alsook een gemiddelde kortere verblijfsduur in het ziekenhuis (in groep 2).

Er was een verband tussen vaccinatie en een verminderd aantal ernstige verwikkelingen (overlijden inclusief) bij 36% van de gehospitaliseerde patiënten met een griep type A (H1N1)pdm09. Dat verband was er niet bij virussen A(H3N2) en B.

In een Amerikaanse studie hebben wetenschappers de vaccinale efficiëntie bij gehospitaliseerde kinderen met griep van naderbij bestudeerd en dit tijdens twee winterperiodes waarin vooral het virus A H3N2 hard toesloeg.

De studiepopulatie omvatte 3.441 kinderen van zes maanden tot 18 jaar, opgenomen in zeven pediatrische ziekenhuizen. In de periode 2016-2017 waren 156 op de 1.710 kinderen (9%) positief voor griep, waarvan 58% voor het virus type A (H3N2), 3% voor het virus type A (H1N1) en 38% voor het virus type B.

Tijdens de winterperiode 2017-2018 was de grieptest positief voor 193 van de 1.731 kinderen (11%), waarvan 45% voor het virus type A (H3N2), 24% voor het virus type A (H1N1) en 30% voor het virus type B. Bij combinatie van beide seizoenen bedroeg de globale vaccinale efficiëntie 46%. Meer specifiek was deze 30% voor het virus type A (H3N2), 71% voor het virus type A (H1N1) en 57% voor het virus type B. Er was geen significant verschil tussen de vaccinale efficiëntie volgens de leeftijd en de partiële/volledige vaccinatiestatus voor geen enkel virustype.

Vaccinatie heeft aldus het hospitalisatierisico voor kinderen met griep met twee gehalveerd.