Corona-epidemie

Heeft u last van luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn of heeft u koorts?

Gelieve niet naar de praktijk, de wachtpost of het ziekenhuis te gaan. Maar neem telefonisch contact op met uw huisarts.