Gewone griep of Covid-19

Beste patiënten,

Graag willen we U correct informeren over de huidige infectieperiode.

De gewone Griep begint meestal plotseling met rillingen, hoge koorts, spierpijnen en hoofdpijn. Een droge hoest en neusklachten (verstopte neus en/of neusloop) horen er ook vaak bij. Een mogelijke complicatie bij de griep is een longontsteking. Risicopatiënten bij  griep zijn ouderen, mensen met een verzwakte weerstand (hart-long-nieraandoeningen, diabetespatiënten en immuniteitsstoornis), zwangeren en kinderen jonger dan 6 maanden.

 

De CORONA-griep of COVID-19 ontstond eind vorig jaar in China, in de regio Wuhan, en wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2.  Dit virus heeft zich in België en de rest van de wereld.

COVID-19 begint meestal plots met hoesten, koorts en kortademigheid. Ook spierpijn en vermoeidheid kunnen voorkomen. Naar schatting acht op tien gevallen kent een mild verloop, maar bij twee op tien patiënten veroorzaakt dit coronavirus een longontsteking en ademhalingsmoeilijkheden. Complicaties bij het coronavirus komen tot op heden voornamelijk voor bij risicogroepen, zoals personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …

 

Om de verspreiding van het griepvirus, coronavirus en andere virussen te beperken, geven we enkele aanbevelingen:

  1. Blijf zo veel mogelijk thuis.
  2. Hou voldoende afstand (1,5 meter) als je buiten bent.
  3. Was regelmatig je handen.
  4. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
  5. Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
  6. Wees aandachtig voor risicogroepen (zie hoger).
  7. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.

 

LET OP: mensen kunnen het virus in zich dragen zonder dat ze ziek zijn. Het staat intussen ook vast dat mensen die besmet zijn met het coronavirus maar nog geen symptomen hebben, wél anderen kunnen besmetten.

 

BESLUIT:

Heeft U symptomen van een luchtweginfectie (plots begin met koorts, hoest, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden) of verergering van een gekende problematiek aan de luchtwegen

Bel dan naar ons  secretariaat op 011/34 57 15 tussen 8u en12u30u of 14u30 tot 19u en informeer de secretaresses  telefonisch over uw klachten. Zij zullen U doorverbinden met de huisarts van spoed  in onze praktijk. Deze helpt U dan verder op de gepaste wijze.

Vergeet echter niet: PANIEK IS EEN SLECHTE RAADGEVER, UW HUISARTS IS EEN VEILIGE RAADGEVER .  Wij wensen U een rustige en infectie vrije periode toe.

Voor meer informatie verwijzen wij U graag naar:

www.info-coronavirus.bewww.gezondheidenwetenschap.be