Richtlijnen Ramadan in tijden van corona

Richtlijnen Ramadan in tijden van corona

 

Alle collectieve gebedsmomenten, vieringen en bijeenkomsten zijn verboden tot en met

zondag 19 april, met mogelijke verlenging tot 3 mei en later.

Op federaal niveau is via het ministerieel besluit van 13 maart 2020 beslist dat

plechtigheden in kerken, synagogen en feestzalen niet kunnen plaatsvinden. De

gebouwen en religieuze huizen blijven open, met respect voor de sociale afstand. De

beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen

en toe te zien op de naleving ervan. Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/.

 

Op 23/24 april start de heilige maand Ramadan. Omdat dit voor ons allen een belangrijke

maand is en we deze -ondanks de crisis waar we ons momenteel in bevinden- ten volle

willen “beleven” dient er rekening gehouden te worden met onderstaande adviezen:

 • De activiteiten van de erediensten zijn verboden. Dit betekent dat de dagelijkse

gebeden en de vrijdagdienst in de gebedshuizen gedurende de hele Ramadan

opgeschort blijven.

 • Ook de Taraweeh gebeden zullen gedurende de hele Ramadan NIET doorgaan.

Taraweeh gebeden kunnen uiteraard wel thuis verricht worden; individueel of in

Gezinsverband.

 • Het thuis verrichten van niet-verplichte gebeden werd zelfs door de Profeet (vzmh) sterk

aanbevolen. Hij zei: “ De beste gebeden zijn diegene die je thuis verricht, met

uitzondering van de verplichte”.

 • Het verrichten van Taraweeh via live-streaming (volgen op TV, PC, IPad…) wordt op basis

van theologische gronden afgeraden. Het livestreamen van het vrijdaggebed, als één

van de belangrijkste gebeden werd al eerder afgeraden. Laat staan de niet-verplichte

gebeden zoals de Taraweeh.

 • Ter vervanging van de Taraweeh gebeden zullen er vanuit verschillende moskeeën

lezingen via sociale media worden gelivestreamed. Hou de FB pagina’s van het EMB, het

Platform van Vlaamse imams of die van jouw lokale moskee in de gaten voor concrete info.

 

Op 23 maart publiceerde Vlaanderen de richtlijn over de voorwaarden voor de

livestreaming van bedienaars uit de gebedsruimten. Zie:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-kan-livestreaming-van-preken-vanuitgebedsruimten

 

 • Gezamenlijke iftars kunnen NIET doorgaan, behalve in gezinsverband.
 • Ook Iftars voor minderbedeelden in de moskeeën kunnen NIET doorgaan. Wel kunnen

moskeeën maaltijden bereiden die geleverd of afgehaald kunnen worden. Hou hierbij

wel rekening met de geldende regels i.v.m. voedselbedelingen. Zie: https://www.zorg-engezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#welzijn

 • Hou rekening met de algemene regels van social distancing bij het doen van inkopen

tijdens de Ramadan bij bakkers, slagers, supermarkten,… Maak afspraken met de lokale

besturen (bijv. inzetten sleutelfiguren of vrijwilligers, online bestellingen stimuleren,

afstemming openingsuren om drukte te spreiden…).

 • Ramadan zal dit jaar niet enkel een maand van Corona zijn, maar nog steeds dé maand

van de Koran. Gebruik je tijd om de Koran veelvuldig te lezen en de interpretaties ervan

te begrijpen.

 • Het vasten betekent niet enkel ‘niet eten of drinken’, maar ook het beste gedrag als

moslim vertonen. Bijv. door boodschappen te doen voor ouderen omwille van Corona,

het geven van liefdadigheidsgiften, ondersteuning te bieden aan zorgwerkers…MAAR

VOORAL door zich te houden aan de Corona-maatregelen om levens te redden en de

volksgezondheid van de samenleving te beschermen.

 

Allah zegt in de Koran:

Als iemand een leven redt, is het alsof diegene de gehele mensheid heeft gered”

(5:32)

 

Ook de profeet Mohamed (vzmh) zei:

Breng jezelf en de ANDEREN geen schade toe” (Al-Muwatta)

 

Als u theologische vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met:

 

 • De Moslimexecutieve via de Infolijn Islam: 0800 200 98 of infolijn.islam@embnet.be
 • Platform Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen: 0470 76 25 93

of pvim.gent@gmail.com

 • Netwerk Islamexperten: info@netwerkislamexperten.be

 

Ook kan u de livestreamsessie herbekijken van Khalid Benhaddou, imam en coördinator

van het onderwijsnetwerk Islamexperten over de maatregelen en het beleven van de Islam

in tijden van Corona (zie: https://netwerkislamexperten.be/live/).

 

Laat de Ramadan een maand zijn van bezinning, aanbidding en VIRTUELE

samenhorigheid

 

Namens het Platform van Vlaamse Imams en Moslimtheologen en het

onderwijsnetwerk islamexperten