‘Door emobeslissingen maken politici dit vaccin onbruikbaar’

‘Door emobeslissingen maken politici dit vaccin onbruikbaar’

Wat is er aan de hand met het vaccin van Johnson & Johnson?“Net zoals bij het vaccin van AstraZeneca zijn er in de VS zeer zeldzame nevenwerkingen opgemerkt, zoals bloedklonters en eentekort aan bloedplaatjes, tijdens de vaccinatiecampagne. Ze hebben zes gevallen op zeven miljoen vaccinaties gedetecteerd. Het gaatdus om een heel zeldzame nevenwerking.” Was deLees meer over‘Door emobeslissingen maken politici dit vaccin onbruikbaar’[…]

Voordelen COVID-19 Vaccine AstraZeneca nog altijd groter dan de risico’s

Voordelen COVID-19 Vaccine AstraZeneca nog altijd groter dan de risico’s

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de beoordeling van het COVID-19 Vaccine van AstraZeneca afgerond. De beoordeling werd uitgevoerd in het kader van meldingen van trombo-embolische voorvallen en andere aandoeningen met bloedstolsels die na vaccinatie zijn gemeld. Tijdens de buitengewone vergadering van het PRAC op 18 maart 2021 bevestigde hetLees meer overVoordelen COVID-19 Vaccine AstraZeneca nog altijd groter dan de risico’s[…]

Thuisvaccinatie niet op aanvraag

Thuisvaccinatie niet op aanvraag

Thuisvaccinatie niet op aanvraag Het Agentschap Zorg en Gezondheid schat het volume aan thuisvaccinaties eerder laag in. Dat werd vrijdag meegedeeld tijdens het wekelijks persmoment met een stand van zaken van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Het agentschap houdt rekening met zowat tien à twintig thuisvaccinaties per huisarts. “Het is niet on demand”, zegt Dirk Dewolf,Lees meer overThuisvaccinatie niet op aanvraag[…]

België heeft in vergelijking met rest van Europa hoog aandeel zieken en werkongeschikten

België heeft in vergelijking met rest van Europa hoog aandeel zieken en werkongeschikten

Het aandeel zieken en invaliden in dit land is de laatste tien jaar veel sterker gestegen dan in de rest van Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad Research. De aanname dat de vergrijzing, de communicerende vaten tussen werkloosheidsstelsel en het stelsel van ziekte en invaliditeit en de veranderende arbeidsomstandigheden de stijging veroorzaken, klopt volgensLees meer overBelgië heeft in vergelijking met rest van Europa hoog aandeel zieken en werkongeschikten[…]

Wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins

Wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins

BRUSSEL 05/03 – Elke donderdag publiceert het FAGG een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. De kerncijfers tot en met 1 maart 2021 494 969 personen hebben ten minste één dosis vanLees meer overWekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins[…]

Orde der Artsen opent jacht op antivax-huisartsen

Orde der Artsen opent jacht op antivax-huisartsen

De Orde der Artsen zal dokters vervolgen die onwaarheden vertellen over coronavaccins en zo de vaccintwijfel in de hand werken. Er zijn al een paar procedures gestart, enkele sancties zijn al uitgesproken, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens professor Michel Deneyer ondervoorzitter van de Orde, riskeren ze tot maandenlange schorsingen. “Want wat zij doen, is een kaakslagLees meer overOrde der Artsen opent jacht op antivax-huisartsen[…]