BRUSSEL 17/08 – Op basis van het advies van de Task Force vaccinatie en een studie van het Federaal Kenniscentrum heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit

Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons.

Het gaat om de volgende, ongeveer 300.000 à 400.000, patiënten:

  • Patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit
  • Patiënten die chronische nierdialyse krijgen
  • HIV-patiënten van wie het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed, waardoor ze een hoger risico op infectie lopen
  • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren
  • transplantatiepatiënten
  • Patiënten met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen die de immuniteit verlagen

De betrokken patiënten zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en behandelende arts

Voor hoogbejaarden zijn er voorlopig nog geen gepubliceerde resultaten van studies over de toediening van een derde prik, valt te lezen in het rapport. De taskforce vaccinatie raadt daarom aan om de geplande analyses op doorbraakbesmettingen en de resultaten van de klinische studies over de derde prik de komende weken af te wachten.

Een stapsgewijze uitrol naar bijkomende risicogroepen is voor de taskforce vaccinatie mogelijk “maar moet bij elke stap ondersteund worden door gedegen internationaal en nationaal onderzoek en voortschrijdende inzichten, gebaseerd op bewijs.”

De taskforce hamert ten slotte nogmaals op het belang van de “niet-farmacologische” interventies, zoals ventilatie, social distancing en mondmaskers, en op de basisvaccinatie van zo veel mogelijk Belgen boven 12 jaar.