Afspraken omtrent het heropstarten van de praktijk op 4/5/2020

Vanaf maandag 4 mei zal de praktijk stap voor stap zijn normale activiteit terug hervatten, mits de nodige hygiënische maatregelen. Het dalende cijfer corona patiënten betekent niet dat het gevaar geweken is! Er wordt voldoende ruimte voorzien qua plaats in de wachtzaal en tussen de consultaties om contact te minimaliseren.

 

Wat betekent dit concreet voor onze patiënten?

  • Afspraken kunnen voorlopig enkel telefonisch gemaakt worden
  • wie naar de praktijk komt dient een mondmasker te dragen of een sjaal die mond en neus bedekt
  • Handen ontsmetten bij binnenkomen en bij buiten gaan van de praktijk
  • de patiënt komt alléén op afspraak, tenzij met een ouder of tolk, andere personen zullen verzocht worden in de auto te wachten
  • patiënten met luchtwegklachten zullen nog steeds telefonisch getrieerd worden en indien de dokter dit nodig acht, verwezen naar de triagepost of het ziekenhuis te Heusden
  • er worden enkel huisbezoeken ingepland voor patiënten die niet tot de praktijk kunnen komen, hierbij geldt eveneens dat luchtwegklachten telefonisch getrieerd worden en er indien nodig een triage-arts langskomt
  • Risico-patiënten (hartproblematieken, chronisch longlijden, nierinsufficiëntie, chemotherapie, immunosupressiva) en 65-plussers nemen best telefonisch contact op alvorens naar de praktijk te komen
  • voor de maand mei staan wij het telefonisch aanvragen van medicatie toe, vanaf juni zal opnieuw gevraagd worden om op raadpleging te komen zodat uw gezondheidstoestand zoals voorheen kan worden opgevolgd