Patiëntenstop

Patiëntenstop

Wegens toenemende drukte in onze praktijk de laatste maanden zijn wij genoodzaakt om op heden een patiëntenstop In te voeren. Dit om onze huidig bestaande patiënten een tijdige zorg te kunnen bieden alsook om onze kwaliteit van zorg niet verloren te laten gaan. Nieuwe patiënten verwijzen we graag naar collega’s huisartsen in de buurt. MetLees meer overPatiëntenstop[…]

‘Door emobeslissingen maken politici dit vaccin onbruikbaar’

‘Door emobeslissingen maken politici dit vaccin onbruikbaar’

Wat is er aan de hand met het vaccin van Johnson & Johnson?“Net zoals bij het vaccin van AstraZeneca zijn er in de VS zeer zeldzame nevenwerkingen opgemerkt, zoals bloedklonters en eentekort aan bloedplaatjes, tijdens de vaccinatiecampagne. Ze hebben zes gevallen op zeven miljoen vaccinaties gedetecteerd. Het gaatdus om een heel zeldzame nevenwerking.” Was deLees meer over‘Door emobeslissingen maken politici dit vaccin onbruikbaar’[…]

Voordelen COVID-19 Vaccine AstraZeneca nog altijd groter dan de risico’s

Voordelen COVID-19 Vaccine AstraZeneca nog altijd groter dan de risico’s

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de beoordeling van het COVID-19 Vaccine van AstraZeneca afgerond. De beoordeling werd uitgevoerd in het kader van meldingen van trombo-embolische voorvallen en andere aandoeningen met bloedstolsels die na vaccinatie zijn gemeld. Tijdens de buitengewone vergadering van het PRAC op 18 maart 2021 bevestigde hetLees meer overVoordelen COVID-19 Vaccine AstraZeneca nog altijd groter dan de risico’s[…]

Thuisvaccinatie niet op aanvraag

Thuisvaccinatie niet op aanvraag

Thuisvaccinatie niet op aanvraag Het Agentschap Zorg en Gezondheid schat het volume aan thuisvaccinaties eerder laag in. Dat werd vrijdag meegedeeld tijdens het wekelijks persmoment met een stand van zaken van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Het agentschap houdt rekening met zowat tien à twintig thuisvaccinaties per huisarts. “Het is niet on demand”, zegt Dirk Dewolf,Lees meer overThuisvaccinatie niet op aanvraag[…]

België heeft in vergelijking met rest van Europa hoog aandeel zieken en werkongeschikten

België heeft in vergelijking met rest van Europa hoog aandeel zieken en werkongeschikten

Het aandeel zieken en invaliden in dit land is de laatste tien jaar veel sterker gestegen dan in de rest van Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad Research. De aanname dat de vergrijzing, de communicerende vaten tussen werkloosheidsstelsel en het stelsel van ziekte en invaliditeit en de veranderende arbeidsomstandigheden de stijging veroorzaken, klopt volgensLees meer overBelgië heeft in vergelijking met rest van Europa hoog aandeel zieken en werkongeschikten[…]